VG1, Teknologi og industrifag (TI)

Teknologi og industriell produksjon (TI) åpner opp en verden av bil, metall og industriproduksjon. Dette yrkesfaglige utdanningsprogrammet gir deg kunnskaper og ferdigheter innen områder som maritim næring, reparasjon av bil- og båtmotorer, overflatebehandling, sveising, dreiing, kjemisk prosessindustri, oljebransjen og andre metallarbeidsteknikker.

Dette utdanningsprogrammet  gir deg virkelighetsnær opplæring med teori og praksis tett knyttet sammen. Derfor har skolene også et nært samarbeid med næringlivet.

Du lærer:

 • om produksjonsplanlegging og produksjonsprosesser
 • om automatisering og programmering av roboter
 • om maskiner og produksjonsutstyr
 • om kjøretøy og transport
 • om kjemiske prosesser og kjemiteknikk
 • om helse, miljø og sikkerhet

Du bør være

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi

Du kan bli

 • aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • verktøymaker eller finmekaniker
 • faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • logistikkoperatør eller yrkessjåfør
 • anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bore- eller brønnoperatør
 • matros eller motormann

Arbeidssteder

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen
 • vare- eller transportbedrifter

Om du går VG1 TI og tar VG2 KJØRETØY året etter kan du ta videre utdanning innen disse BILFAGENE:

Om du går VG1 TI og tar VG2 BILSKADE, LAKK OG KAROSSERI året etter kan du ta videre utdanning innen disse BILFAGENE:

Finn ut mer om Teknologi og industrifag på...

Thor Heyerdahl vgs...

eller Færder vgs.