Billakkererfaget

Farger, design, lakk, motiv… Vil du jobbe med lakkering?

En billakkerer jobber med sparkling, sliping, pussing, reparasjonslakkering, spesiallakkering og vedlikeholdslakkering. Billakkererfaget skal bidra til å utvikle fagkompetanse i bruk av nye lakkmaterialer som passer alle karosserimaterialer. Billakkereren må kunne ivareta økte miljøkrav og fremme bruk av miljøvennlige materialer og lakkprodukter som reduserer utslipp av skadelige stoffer.

Viktige arbeidsområder:

Billakkering

Omfatter bruk av verktøy, sprøyter, sprøytekabin, lakkblandeutstyr, dataprogrammer, måleinstrumenter og verneutstyr. Renhold, ryddighet og vedlikehold er viktig. Reparasjonsmetoder og -teknikker, enkel demontering og montering er en del av hovedområdet, samt blanding av grunninger, farger og topplakker. Produkt og materialkunnskap, resirkulering og behandling av spesialavfall må man kunne. Økonomiske og miljømessige hensyn ved valg av materialer er også en viktig del, i tillegg til kundebehandling og samarbeid internt og eksternt.

Kvalitet og dokumentasjon

Omfatter arbeid etter produsentkrav, prosedyrer, standarder og gjeldende regelverk. Registrering og rapportering av avvik samt bransjekunnskap, takseringssystem og internkontrollsystem er med i tillegg til risikovurderinger, kvalitetskontroll og dokumentasjon av arbeidet. Økonomisk forståelse og bedriftsøkonomi inngår også.