Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold

Informasjon

PKK- full grunnopplæring- 60 timer- for lette kjøretøy

Dette kurset er for kontrollører som ikke er med i overgangsordningen dvs. "nye kontrollører". Krav for å delta på dette kurset er fagbrev som reparatør for lette kjøretøy og inneha politiattest med hederlig vandel, samt være innmeldt og godkjent på: www.vegvesen.no/dinside/ før kurset begynner.

Klikk på linken nedenfor:

Veiledning for innmelding hos Staten vegvesen

Gjennomføring:

  • Opplæring, ca. 30 timer teori og ca. 30 timer praktisk opplæring (se timeplan)
  • Kurset vil foregå over 3 sammenhengende uker 

Pris på kurset:

Adm. Kostnader, undervisning, materiell og Lunch. Pakkepris kr. 27000,- pr. deltager for medlemmer av Opplæringskontoret. Ikke medlemmer kr. 30000,-. Det tilbys foreløpig ikke E- læring på dette kurset, men vil evnt. kunne komme senere.

Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold

Patrick Iversen - Opplæringsleder   iversen@okbv.no   tlf : 99402575                              Jon G. Bakke - Fagkonsulent    bakke@okbv.no   tlf: 41308091                              

Adr: Løkka 15, 3271  LARVIK

Meld deg på her

Patrick Iversen    Opplæringsleder    iversen@okbv.no  Tlf:99402575