Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold

Informasjon

PKK- opplæring etter overgangsordningen (tilpasset grunnopplæring)

Gjelder for kontrollører som kommer inn under overgangsordningen etter direktiv 2014/45 EU

Myndighetene stiller krav til obligatorisk opplæring og personlig godkjenning av kontrollører. Godkjenningen som kontrollør må være på plass før 1. Oktober 2021. Kursene omfatter gjeldende lovverk, teori, praksis og har en total ramme på 23 timer. Den praktiske delen av kurset inneholder bl.a. praktisk kontrollarbeid.

Beskrivelse:

Du har kun mulighet til å gjennomføre forenklet opplæring når du er registrert etter overgangsordningen. Informasjon om du er registrert finnes på: www.vegvesen.no/dinside/. Kravet til politiattest innebærer at alle som skal bli godkjent kontrollør, må levere ordinær politiattest for å dokumentere at de er skikket for oppgaven. Politiattesten må foreligge sammen med bestått kurs for at du skal få tilsendt godkjenning fra Vegdirektoratet.

Gjennomføring:

Opplæring, 9 timer teori + 14 timer praktisk/ teoretisk opplæring, totalt 23 timer.

Vi gjennomfører opplæringen som følger:

  • Mandag: 08:30- 16.00 teori  -                12 stk
  • Tirsdag:  08:30- 16:00 praksis/teori        6 stk
  • Onsdag: 08:30- 16:00 praksis/teori
  • Torsdag: 08:30- 16:00 praksis/teori        6 stk
  • Fredag:  08:30- 16:00 praksis/teori

Oppsummert, hvordan bli godkjent som kontrollør i overgangsordningen?

Innmeldt og godkjent i overgangsordningen på Vegvesen.no før 1. Oktober 2018, godkjent politi- attest (hederlig vandel) må ikke være mere enn tre mnd. gammel, bestått opplæring fra godkjent opplæringsvirksomhet. Når dette er i orden og registrert hos Vegdirektoratet, vil du kunne hente ut bevis på: www.vegvesen.no/dinside/.

Pris på kurset:

Adm. Kostnader, undervisning, materiell og lunch. Pakkepris kr. 8000,- pr. deltager for medlemmer av Opplæringskontoret.
Ikke medlemmer kr. 10.000,-. 

PKK- full grunnopplæring- 60 timer- for lette kjøretøy

Dette kurset er for kontrollører som ikke er med i overgangsordningen dvs. "nye kontrollører". Krav for å delta på dette kurset er fagbrev som reparatør for lette kjøretøy og inneha politiattest med hederlig vandel, samt være innmeldt og godkjent på: www.vegvesen.no/dinside/ før kurset begynner.

Klikk på linken nedenfor:

Veiledning for innmelding hos Staten vegvesen

Gjennomføring:

  • Opplæring, ca. 30 timer teori og ca. 30 timer praktisk opplæring (se timeplan)
  • Kurset vil foregå over 3 sammenhengende uker 

Pris på kurset:

Adm. Kostnader, undervisning, materiell og Lunch. Pakkepris kr. 25000,- pr. deltager for medlemmer av Opplæringskontoret. Ikke medlemmer kr. 28000,-. Det tilbys foreløpig ikke E- læring på dette kurset, men vil evnt. kunne komme senere.

Hilsen

Opplæringskontoret for Bilfag i Vestfold

Tom Solum                    Patrick Iversen                                Nina Sageie                                       

Daglig leder                   Opplæringsleder                              Fagkonsulent

solum@okbv.no            iversen@okbv.no                             sageie@okbv.no                             

Tlf: 92227176                tlf: 99402575                                  Tlf.  95889215      

Løkka 15, 3271  LARVIK

Meld deg på her:

Patrick Iversen    Opplæringsleder    iversen@okbv.no  Tlf:99402575