Chassispåbygger

Vil du jobbe med karosseri, påbygg og elektronikk? Ombygging av biler, varebiler, minibusser og busser, påbygg til varebiler og lastebiler.

Faget chassispåbygger handler om produksjon av kjøretøy til transport av mennesker, dyr, varer og gods. Det er dermed høye krav til materialvalg og produksjonsmetoder. Miljø og resirkulering av komponenter er også viktig.
I faget skal man utvikle ferdigheter i arbeidsteknikker og i bruk av materialer for fremstilling av nyttekjøretøy og påbygg. En må jobbe etter spesifikasjoner, prosedyrer, lover og forskrifter. Faget skal fremme respekt for menneske, miljø, produkt og kostnader.

Viktige arbeidsområder:

Chassis og understell

Omfatter demontering og justering av el-, luft-, hydraulikk-, fjærings- og bremsesystem. Kontroll av akselsentreringen på kjøretøyet inngår også. Man må kunne jobbe med modifisering av chassis før påbygging og arbeide etter regelverk og produsentkrav.

Karosseri og påbygg

Omfatter bruk av ulike materialer i kjøretøy. Tilvirking, tilpassing og sammenføyningsmetoder i produksjon og reparasjon er en del av dette samt tolking av tegninger, valg av materiale, halvfabrikat og konstruksjonsmetoder. Varmebehandling og korrosjonsvern er en viktig del av arbeidet – og å ha forståelse for aktiv og passiv sikkerhet.

Elektro-, termo- og VVS-teknikk

Omfattar feilsøkning på mekaniske, elektriske og elektroniske komponenter og hvordan disse er oppbygd og virker. Dessuten handler det om oppbygging og tilkopling av rør og kabelgater. Bruk av digitalt utstyr og diagnosetesting av system er viktig, i tillegg til bygging av varme- og kjølesystem, ventilasjon, filtrering og klimasystem. Støydemping, isolasjon og bruk av brannhemmende materialer hører med, samt lyd-, bilde- og kommunikasjonsutstyr.