VG2, Kjøretøy

Vg2 kjøretøy handler om feilsøking, reparasjon og vedlikehold av ulike typer kjøretøy. Programfagene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i arbeid på mekaniske, elektriske, elektroniske, pneumatiske og hydrauliske komponenter og systemer på kjøretøy. Det omfatter også å medvirke til at kjøretøy, motorer komponenter og deler beholder sin kvalitet over tid for å ivareta samfunnets begrensede ressurser. Programfagene skal bidra til å utvikle elevenes kompetanse i reparasjon av kjøretøy og motorer og valg og innkjøp av deler og utstyr. Elevene skal også utvikle kompetanse i veiledning av kunder om reservedeler og utstyr til kjøretøy og motorer.

Alle fag skal bidra til å realisere verdigrunnlaget for opplæringen. Vg2 kjøretøy skal bidra til å utvikle elevenes sosiale og faglige ferdigheter, faglige innsikt og evne til refleksjon og kritisk vurdering gjennom teoretiske og praktiske arbeidsoppgaver. Programfagene skal bidra til å utvikle elevene til å bli undersøkende og systematiske i møte med praktiske og teknologiske utfordringer knyttet til feilsøking av og vedlikehold på ulike typer kjøretøy.

Om du går VG1 TI og tar VG2 KJØRETØY året etter kan du ta videre utdanning innen disse BILFAGENE:

Les mer om VG2 Kjøretøy her:

VG2 Kjøretøylinja kan du gå både på...

Thor Heyerdahl vgs...

og Færder vgs.