VG1, Elektro og datateknologi (EL)

Elektrofag vil gi deg kunnskaper om elektriske, elektroniske og automatiserte systemer. Den teknologiske utviklingen i elektrofagene går raskt og krever systemforståelse, innsikt og evne til nytenking. Opplæringen skal utvikle evnen til å se sammenheng fra idè til ferdig produkt. Opplæringen skal også fremme analyse-, system- og sikkerhetsforståelse. Etter to år på skole følger 2 eller 2,5 år som lærling i bedrift. Dette gir et godt grunnlag både i arbeidsliv og for videre utdanning.

Du lærer

 • installasjon og vedlikehold av elektriske og elektroniske systemer
 • montering, kobling og programmering av elektriske og elektroniske systemer og anlegg
 • reparasjon av elektrisk utstyr
 • om utvikling av nye elektroniske produkter
 • konfigurering og programmering av utstyr og komponenter
 • sikkerhet og dokumentasjon

Du bør være

 • nøyaktig og systematisk
 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • serviceinnstilt og ha en logisk tenkemåte
 • kreativ og ha godt fargesyn

Du kan bli

 • elektriker, elektroreparatør eller energioperatør
 • tavle-, signal eller heismontør
 • avioniker eller flymekaniker
 • romteknolog, data- eller produksjonselektroniker
 • automatiker eller FU-operatør
 • kulde- og varmepumpemontør

Arbeidssteder

 • offentlige eller private bedrifter
 • prosess- eller elektronikkindustrien
 • mekanisk industri, energiverk eller jernbanedrift
 • data-, fly- eller oljebransjen

Om du går VG1 EL og tar VG2 KJØRETØY året etter kan du ta videre utdanning innen disse BILFAGENE:

Finn ut mer om Elektro og datateknologi på...

Thor Heyerdahl vgs...

eller Færder vgs.