Bransjekurs

AC / F-gass kurs

Visste du at: Kommisjonsforordning 307/2008 fastsetter minstekrav til opplæring av personell som håndterer (d.v.s. samler inn og lagrer) f-gasser fra klimaanlegg i motorvogner som hører inn under EU direktiv 2006/40/EF (underlagt kjøretøyforskriften). Det vil si kjøretøy i kategori M1 (personbil) og N1 (varebil).  Relevant personell må derfor skaffe seg et opplæringsbevis som dokumenterer at de oppfyller kravene. F-gass forordningens krav om opplæringsbevis er primært rettet mot kunnskap om F-gasser samt hvordan disse skal håndteres for i størst mulig grad å minimere utslipp. Kurset er delt inn i en teoretisk del og en praktisk del. Deltager vil etter endt kurs få utstedt et opplæringsbevis. Kurset er godkjent av Isovator som er godkjenningsorgan og utsteder opplæringsbeviset.